fórum

Pravopis

 


Jaký je význam slova "pravopis"? Je tím míněno že se píše doprava?


Kuba Novák navrhuje toto:


Měřítko toho, zda-li je psaný text napsán dobře, je jeho obsahová srozumitelnost.Vše ostatní je věcí individuální volby.
V možnosti volby napsat jedno slovo mnoha spůsoby , vzniknou zcela jedinečné "barvy textu", podobně jako jsou v mluveném projevu jedinečné "barvy hlasu".Už tedy samotný způsob (spůsob) , kterým dané slovo napíšeme, si ponese otisk nás samotných.


To se mi líbí.


Jazi/yk se vyvíjí, mění. Technici, chemici, biologové přetváří svět, objevují nové zákonitosti a nové možnosti - stroje a látky které nám usnadňijí život, chrání nás, pomáhají (ale i naopak, protože nám není dáno vše chápat v celé komlexnosti). Co dělají akademici lingvisti?  jak za posledních 100 let pomohli lidstvu lépe komunikovat, dorozumět se? Mají stejně hodnotné tituly a společenské uznání, snad i materiální ohodnocení, ale za co? Že zaznamenávají co se děje s jazykem? Pilují jednotlivé jaziky (jazyki) a dbají na jejich "čistotu", někteří z nich se pak dobře živí překlady místo aby hledali a zaváděli změny které komunikaci usnadní? Mě se ta kubova myšlenka líbí, "důležité je zda si lidi porozumí, zda byla předána "informace", způsob provedení je možné chápat jako rukopis, barva hlasu, ...


Desítky malířů malovalo stejnou věc, ani jeden způsob není dokonale popisný (dokonce ani fotografie, protože vnímáme jen některé vlnové délky a proto je naše vnímaní objektů v našem okolí jen částečné), každý výtvarník do obrazu vkládá kus sebe, to jak on vnímá a interpretuje ovlivňuje to co nám předá, poďme vnímat jazyk jako malbu nebo hudbu. Proč máme vtisklé do hlav že když se způsob písemného projevu odchyluje od nějakého "uměle vytvořeného standartu" je to "špatné" ?! Obrazy které nejsou jako fotka jsou špatné? jen strojně produkovaní hudba je správná protože přesně odpovídá definici tónů a má přesnej strojovej rytmus? Malíř který nedokáže nakreslit/namalovat portrét nebo krajinu přesně podle toho jak to nadefinovali akademici, ten je špatným výtvarníkem? Podle úrovně psaní mateřského jazyka se pozná jaký je kdo člověk?


výuka jazyka na školách má velkou tradici, vlastně školství obecně je spojeno především s učením psaní a čtení, snad proto je "pravopis" chápán jako úroveň vdělání člověka, což je asi velké neštěstí. maturita je povinná z jazyka mateřského, nikoli přírodních věd(např. matematiky). Jazyk výše uvedené dva obory lidské tvorby a komunikace přerostl snad díky roli kterou sehrál v posledních stoletích. bala doba kamená, teď je možná doba jazyková a bude třeba doba jiná. Jazyk jako umělý produkt člověka je více srovnatelný právě s tím malováním nebo muzicírováním než například s matematikou, fyzikou či biologoí. Matematika, fyzika, chemie, biologie či psychologie  (psychologie asi není jen lidská, ne?) zde byli před člověkem a budou i po/bez. Osobně si myslím, že znalosti v těchto oborech jsou cenější a posunou člověka dále, jsou mnohem více známkou vzdělanosti.


lidé jsou asi značně sebecentričtí, znalost mateřského jazyka je známkou vzdělanosti, to co nás charakterizuje a co jsme vytvořili je pro nás významné. žijeme si naše lidské společenské životy, naše pocity, postavení a vazby ve společnosti nás zaměstnávají víc než jek funguje příroda - vesmír. Možná při pohledu zvnějšku jsme podobní bakteriím - hlavně prosperovat, když je co žrá a co brát, množíme se a užíváme si, plácáme se po ramenou jak jsme úžasní a ůspěční a tak ani nezaegistrujeme že hostitel možná zachvíli zdechne, a s ním i my (určitě ale ještě stihneme najít "chybu" v selhání nějaké instituce nebo to bude boží úmysl). ale to už je asi jiná káva


 

23.02.2012 23:15:45 | Autor: Radek MalečKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se