fórum

Novoroční. Jen teď nevím v kterém roce.
Svět, který vnímáme jako prostředí ve kterém žijeme, je iluze, model vytvořený naším mozkem na základě velmi omezeného množství informací poskytovaných našimi nedokonalými smysli (senzory). Mnoho ze stavebních kamenů našeho vnímaného modelu světa jsou informace zprostředkované od jiných, nejčastěji od rodičů, kteří jsou nedokonalí a jejich model světa a způsob jak se v něm pohybují je specificky deformovaný. Veškerá pojmenování věcí a dějů, které od narození přijímáme a které jsou kmenovým stavebním materiálem našeho vlastního modelu světa jsou nedokonalým pokusem našich předků o popis reality. Pokud používáte pro stavbu jen rovné kolejnice, nikdy ve svém životě neuvidíte věci a děje, které jsou mimo směr vytyčený přímkou. Pokud přijmete například boha jako výklad světa, vždy a vše bude s bohem souviset, protože to bude něco, co vždy leží na vaší přímce a bude se vám to logicky jevit jako související. Pokud má jít lidstvo kupředu v poznání a chápání, musíme učit děti hledat vlastní pojmenování věcí a dějů, činit vlastní poznatky, nikoli stavět výchovu na kopírování našich zkušeností. Naše ulita bezpečí je vězením. Není snad naše výchova postavená na dobrém hodnocení, když dítko prokáže dobrou schopnost naučit se předložený text nebo prokáže dovednost vykonat nějakou činnost definovaným způsobem? Vychováme k tvořivosti, experimentování a hledání nebo ke spořádanosti, konformitě a kopírování? Kolik z nás je tvořivých a kolik jen součástí soukolí? Skutečná pravda o světě je tam venku mimo ulitu našeho poznání v nebezpečném prostředí chybných kroků s tragickými následky. To co my máme pojmenované jako tragédie, může (nemusí) být pro někoho jiného štěstím. To, že většina vnímá něco nějak, neznamená, že to není iluze.
26.12.2013 08:42:51 | Autor: Radek MalečKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se