fórum

ZPRÁVY JSOU ZBOŽÍ, NIKOLI OBRAZ REALITY

Co se dozvíme na internetu, v televizi, v novinách či časopisech? Encyklopedické všemi kulturami a mnoha lety prověřené poznatky? Jsme si vědomi, že zprávy jsou zboží, nikoli zrcadlový obraz reality? Jakou formou jsou informace podány? 
Na krabičkách cigaret se například dovídáme, že „KOUŘENÍ MŮŽE ZPŮSOBOVAT POMALOU A BOLESTIVOU SMRT“ a podobné poznatky, které si uživatel pod návalem nutkání na cigaretu většinou adekvátně nepřipouští. S velkou pravděpodobností (ne nevyhnutelně) je následkem požitků z kouření (fyzických i sociálních) mnoho negativních dopadů, a proto jsme se rozhodli na ně výrazně upozorňovat, dát jim podobnou váhu jako neodolatelné chuti na cigaretu. 

Jak naše mysl zpracovává zprávy přijaté z médií? Jak vnímáme vyprávění osobních prožitků, zkušeností a postřehů našich známých? Čím je jejich vnímání formováno? Jak vzniká obecné povědomí? Jsme si adekvátní měrou vědomi toho, jak jsou zprávy v mediálním průmyslu vybírány, jak formulovány a jak pak formují naše vnímání stavu a dějů v okolním prostředí, jak se s tím sami identifikujeme, jak se nás to dotýká? Nemělo by polovinu monitoru či stránky tisku zabírat sdělení „ZPRÁVY JSOU ZBOŽÍ, NIKOLI ZRCADLOVÝ OBRAZ REALITY“?

zprávy


Jsou zprávy o vlivu člověka na životní prostředí reálným obrazem našeho vlivu na procesy v přírodě? Jsou pozorované změny prostředí přímým důsledkem primárně našeho konání, jak je mnohdy prezentováno? Je to realita nebo hypotéza? Strhne naší pozornost objektivní a vyvážené zpravodajství, nebo takové, které potvrzuje naše domněnky? Jaký, způsobem je zpravodajství formulováno a vnímáno? Chutná mám vyvážená strava nebo chutná? Na jakou máme chuť? Je hrozba islamismu takovým tématem, jak je prezentováno a dnes většinově v západním světě vnímáno? Kdo má z toho užitek? Co si v Evropě myslíme o americkém problému s terorismem, jak s ním spojujeme americké komerční pohnutky zbrojního průmyslu a petrochemie? Vnímáme téma hrozby radikálního islamismu stejně, když se dotýká i nás? Není jen jakousi lidskou přirozeností propadat obavám s ohrožení, jak snadno se necháváme strhnout do víru katastrofických vizí? S čeho žijí a co tedy rozdmychávají média? Jaký koktejl nám nabízí? Jejich zisky se odvíjí od prodejnosti nebo pravdivosti? Existuje něco jako index objektivity médií, jednotlivých zpráv? Najdeme tento údaj v záhlaví zprávy psaný stejným písmem jako titulek? 
25.01.2015 10:53:18 | Autor: RadekKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se