fórum

The Secret

Tajemství života.
Jedna prastará filozofie říká, že když umístíš nějakou překážku do míst spojující tvůj domov s vnějším světem, bude tato překážka bránit unikání pozitivní energie, která je přítomná v rodiném kruhu uvnitř. Je to nespočetněkrát vyzkoušené v dobách minulých, kdy lidstvo bylo blíž přírodě, ale i v dnešní moderní době. Udělej to a pocítíš to ! Nejednou se stalo, že přesně tak učinila starostlivá žena ve své domácnosti, umístila stolek do chodby u vstupních dveří. Na stolku pravidelně měnila čerstvé květiny. Toto místo působilo příjemně, každého kdo vstupoval přepadal pocit vřelého přijetí. Bylo příjemné setrvával uvnitř, dobrý pocit a síla se šířila mezi obyvateli i návštěvníky jako virus. Dům vyvolával pocit, že uvnitř je příjemně hřejivá pozitivní energie. Toto však pociťovali předevší ti, kteří byli seznámeni s tajemstvím překážky ve vstupním prostoru. V této domácnosti žil i jeden člověk, kterému o tom starém tajemství neřekly. Tento člověk si všiml, že o tomto stolečku mnozí radostně vyprávějí a tak, ač mu denně překážel a způsoboval v něm napětí a obavy z rozbití vázy při oblékání kabátu, což by všechny ranilo, nikomu neřekl, že mu stolek s květinou vlastně překáží. Plynuly dny a měsíce, rostlo v něm napětí kdykoli se měl přiblížit tomuto místu. Aniž by si uvědomoval příčinu, stále více v něm tento dům vyvolával něco jako negativní energii. Necítil se v těchto místech dobře, vyhýbal se svému vlastnímu domu, doléhalo to na něj i všechny okolo aniž by znali příčinu a souvislosti..... nakonec se se všemi z tohoto domu rozešel. O čem ten příběh je? O tom, že náš mozek má úžasnou schopnost vyhledat zdůvodnění, která mu nabízí uspokojení a ty si udržuje. Můžeš uvěřit, že to co fyzicky překáží, překáží i úniku dobrých pocitů (které nazveš zajímavě až mysticky pozitivní energie). Současně věříš, že tato pozitivní enegie je přenositelná na velké zdálenosti bez ohledu na zdi a překážky, pokud je to třeba. Taková slepá leč libá víra přehluší nepříjmnosti, které zmíněný objekt vyvolává. Mozek se soustředí na vyhledávání zdůvodnění a prožívání pocitů, které jsou příjemné. Takovéto opakovaně prožívané pocity ti pak na oplátku tímto opakováním poskytnou pocitový důkaz, že něco jako pozitivní energie existuje, protože ji denně zažíváš na vlastní kůži. Takováto duchovní cesta, jak jsi to nazval, je cosi jako kruh nebo spirála, ze kterých není úniku, pokud nemáš kritické myšlení. Pohltí tě to natolik, že ač ti stolek s květinou denně překáží v tvé klidné cestě životem, budeš současně mnohem inteznivněji žít v kleci sebeklamných pocitů libosti, že tě chrání před zlým vnějším světem. Život s kritickým myšlení je obtížnější než s libím sebeklamem - vírou. Bez kritického myšlení by ale lidstvo například stále žilo v zajetí víry, že jsme připoutáni k zemi. Denně by o tom každý z nás nacházel a zažíval řadu jedinečných důkazů. To vše i přes to, že kolem žijí stovky podobných tvorů, kteří létají (s odpovídajícím rizikem, které létání přináší), stačí to jen nevidět, nebo si to šikovně zdůvodnit. Bez kritického myšlení, strachu ze sebeklamu a odvahy vidět svět jinak než jak bylo řečeno a dokázáno, by asi lidé nikdy neletěli do vesmíru a dál...
12.04.2010 23:20:08 | Autor: marwayKomentáře

1 komentářů:
  • 09.05. 10:31, Zuza

    Řekové, kteří dali světu pojem "krinein", do češtiny přeložený jako "kritické myšlení", jej chápali jako schopnost rozlišovat, posuzovat a utvořit si názor na základě vlastních vědomostí a zkušeností. Současný, všeobecně uznávaný výklad tohoto pojmu, navíc zahrnuje nepodléhání obecnému mínění, schopnost odstupu a nepřejímání cizích názorů. Kriticky smýšlející člověk nemá dostatečnou kapacitu na to, aby vše, co se kolem něj děje, mohl zkoumat, posuzovat či hodnotit. Uchýlí se tedy k selektivní víře a zkoumání podrobí jen to, o čem sám pochybuje nebo co v něm nevyvolává pocity libosti.


přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se