fórum

Vědomí, společnost, pocit, víra, výchova, příčina.

Proč mám pocit, že ....


 


Proč mám pocit, že základní (fundamentální) příčinou našich kroků jsou živočišná nutkání, že vše je řízeno pocity libosti a nelibosti, že racionální rozhodování je jen iluze našeho ega?


Svět našich racionalizcí (včetně racionalizací pocitů) je navyklé prostředí, ve kterém se pohybujeme, ač prostá realita je mimo náš vnitřní obzor. Je v nás od dětství primárně rozdmýcháván pocit odpovědnosti, rozmýcháváno je zacházení s logickými příčinostními souvislostmi a racionalizování? Chceme od dětí slyšet odpověd na otázku "proč to děláš", místo abychom se ptali "jak se cítíš"? Učíme děti víc sebekontrole než sebepoznání? Soužití s "já" se nám v dětství stane bližší než primární vnitřní řídící pohnutky, pocity, vnitřní mechanismy?


Iluzorní světy našich vlastních já, jejich vykonstruované racionalizace (stojící mezi našimi kroky a jejich vlastní příčinou) se stávájí stěžejním pilířem naší civilizace? Jaká je naše společnost? Hledáme štěstí, spokojenost a vnitřní klid tam kde není? Hledáme úrodu na betonovém chodníku, vodu na poušti, hledáme bohatství v systému, který nás vyčerpává? Národnosti a jedinci, kteří jsou více přirození a spontální nám připadají jednodušší, méněcení, nebezpeční... ??


Když jsme byli dětmi, naučila nás společnost jíst příborem a chodit v botách, přestali jsme se dotýkat podstaty věcí, jen ji tušíme, věříme ale že rozumíme. Žijeme v prostředí našich myšlenkových konstrukcí postavených na chybách dávných zkušenostech, tyto konstrukce prohlásíme za nové zkušenosti a na nich stavíme další konstrukce. V botách a s příborem v ruce hovoříme přesvědčivě o tom, jaká je podlaha a rýže v čínské restaraci, kterou jsem právě viděli v televizi...

19.10.2010 20:55:44Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se